Проєкти

8 червня 2022 року

Конференція «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні» (15-28 квітня 2022 року)

15–28 квітня 2022 рок
Співорганізатори конференції

Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права виступив одним серед ініціаторів та співорганізаторів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни та поствоєнний період в Україні» (15-28 квітня 2022 року). Цією конференцією українська наукова спільнота посилює свій Науковий  фронт протидії російській агресії, розкриває підходи до формування публічно управлінських рішень в умовах війни та пропонує напрями модернізаційної  стратегії післявоєнної відбудови нашої держави.  

Метою конференції було визначено наукове обґрунтування підходів і  конкретних пропозицій щодо розв’язання проблем публічного управління та  адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період.

 У конференції взяли участь близько 400 осіб з 18-ти регіонів України, з яких  понад 200 мають науковий ступінь, у тому числі більше 120 осіб є докторами наук,  докторами філософії та кандидатами наук в галузі знань публічного управління та  адміністрування.  Усі учасники конференції були одностайні в тому, що вироблення стратегії  післявоєнного розвитку України, модернізації її системи публічного управління та  адміністрування потрібно здійснювати публічно із залученням усіх заінтересованих  сторін, що забезпечить ще більшу згуртованість українського суспільства як  ключового чинника післявоєнної модернізації всіх сфер життєдіяльності України.

За результатами конференції опубліковано збірник матеріалів, який містить Резолюцію Конференції та три томи тез доповідей та виступів учасників.

Матеріали Конференції та резолюцію Конференції розміщено на сторінці проєкту НАДУ: https://pcal.com.ua/?page_id=773

Ми усвідомлюємо роль кожного із нас на шляху до Перемоги України! Ми  пам’ятаємо про загиблих під час війни Російської Федерації за підтримки  Республіки Білорусь проти України.    

Слава Україні! Героям Слава! 

9 вересня 2021 року

Презентовано результати проєкту з моніторингу стану дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Ольга ПЕТРОЄ презентувала результати спільного проєкту з моніторингу стану дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на засіданні Президії Профспілки працівників державних установ України. Проєкт реалізовано Аналітично-консалтинговим центром публічного врядування і права спільно з Лабораторією соціального діалогу Профспілки працівників державних установ України   за підтримки Американського центру міжнародної профспілкової солідарності в Україні (American Center for International Trade Union Solidarity in Ukraine). Результати моніторонгу узагальнено та опублікоано у аналітичному звіті: Петроє О., Піжук Ю. Стан дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : аналіт. звіт / за ред. О. Петроє, Ю. Піжука. Київ : ТОВ «Академпрес», 2021. 76 с. https://drive.google.com/file/d/16yZp6q_eV4szRQUy8KbJ8gdPsx6Ay-9X/view?usp=sharing

У матеріалах звіту: 1) розкрито ідею та методологію анкетного опитування; 2) віддзеркалено оцінки працівників державних організацій/установ щодо заходів роботодавців із запобігання поширенню COVID-19; дій профспілкової організації щодо захисту прав працівників в умовах запроваджених заходів із запобігання поширенню COVID-19; стану забезпечення засобів індивідуального та колективного
захисту працівників у державних організаціях/установах; впливу заходів із запобігання поширенню COVID-19 на умови праці та стан захисту прав працівників; ефективності діяльності органів влади та соціальних партнерів (на всіх рівнях), спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні; 3) узагальнено основні результати дослідження, актуалізовано роль і окреслено перспективні напрями розвитку соціального діалогу як дієвого інструмента антикризового управління та посилення захисту прав працівників
державних установ та органів місцевого самоврядування в умовах COVID-19.

17 червня 2021 року

Стартував проєкт «НОВІТНЯ АКАДЕМІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ” (НАДУ)

Громадська організація “Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права”, Громадська організація “Фундація європейських і безпекових досліджень”, Громадська організація “Український Центр суспільного розвитку” уклали Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проєкту «НОВІТНЯ АКАДЕМІЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ”«НАДУ».

Керівник проєкту «НАДУ» — Голова правління Аналітично-консалтингового центру публічного врядування і права Ія Дегтярьова.

Ідея, яка спонукала до співпраці — сприяти поширенню передових знань та інформації задля компетентністного розвитку суспільно активних громадян та колективів, становлення в Україні ефективного багаторівневого врядування.

Команда проєкту «НАДУ» спільно працюватиме над організацією та проведенням конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, лекцій, майстер-класів, практикумів, стратегічних сесій, зустрічей для керівників та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, керівників, службовців та колективів органів державної влади, в тому числі для випускників Національної академії державного управління при Президентові України, керівників і членів громадських організацій, професійних спілок, членів політичних партій, керівників, колективів державних та приватних організацій, активних громадських діячів задля підвищення ефективності публічного управління та адміністрування в України.

«Класичні системи управління все частіше показують свою неспроможність в сьогоднішніх умовах динамічних змін та багатосистемних викликів. Проєкт «Новітня академія демократичного управління»  — це освітній майданчик для розробки новітніх підходів до управління в усіх сферах і на всіх рівнях.  Вони мають базуватись на принципах інноваційності та демократичної участі», — розповіла голова Аналітично-консалтингового центру публічного врядування і права   Ольга Петроє.

Нову якість управління можна сформувати тільки, коли над сучасними концепціями працюватимуть спільно представники влади, професійні експерти та громадянське суспільство», — зазначив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Питання підвищення якості управління в Україні стоїть досить гостро. 

«Останні президентські, а потім і парламентські вибори продемонстрували величезний попит на нові обличчя. Однак більш важливим фактором стала фаховість та професійність цих людей, якої часто не було. Тому вважаю важливим і вчасним запровадженням таких освітніх інституцій, які здатні вирішити ті проблеми, які ми спостерігаємо останні два роки», — говорить голова Українського Центру суспільного розвитку Ія Сухіташвілі.

Планується підготовка аналітичних документів щодо сучасних проблем публічного управління, надання обґрунтованих рекомендацій відповідним органам публічної влади.

Започаткована «Новітня академія демократичного управління» зібрала кращих науковців та практиків галузі публічне управління та адміністрування. Саме професійний склад учасників є запорукою того, що всі зацікавлені сторони отримають найкраще: органи публічного управління — компетентних фахівців, здобувачі — глибокі знання та компетенції, а всі ми — нову публічну службу. Вона має бути сарвісноорієнтованою та людиноцентричною», — говорить голова Фундації європейських і безпекових досліджень  Юрій Мельник.

ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРТНЕРАМ ЗА ДОВІРУ!!!

ГАРНИХ ІДЕЙ І НАСНАГИ ДЛЯ ЇХ ВТІЛЕННЯ — КОМАНДІ !!!

УСПІШНОЇ РОБОТИ І ДАЛЕКОСЯЖНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ — ПРОЕКТУ «НАДУ»!!!!

20 травня 2021 року

Завершився етап опитування за анкетою «СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗМІН, ЗАПРОВАДЖЕНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ»

Анкета містила 50 запитань, об’єднаних у такі блоки: I. Загальна інформація.  ІІ. Дії роботодавця щодо заходів із запобігання поширенню COVID-19. ІІІ. Дії профспілкової організації щодо захисту прав працівників в умовах запроваджених заходів із запобігання поширенню COVID-19. ІV. Забезпечення засобів індивідуального та колективного захисту. V. Вплив заходів із запобігання поширенню COVID-19 на умови праці та стан захисту прав працівників. VІ. Ефективність діяльності органів влади та соціальних партнерів (на всіх рівнях), спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні.  Анкета включала: закриті та відкриті питання; об’єктивні та суб’єктивні питання (які виявляють ставлення до оцінюваних подій та явищ). 

В опитуванні взяли участь 211 респондентів — представників 20 областей України та міста Києва. Серед опитаних 72,5 % жінок та 27,5% чоловіків, що відповідає існуючій структурі розподілу загальної чисельності державних службовців різних категорій (А, Б, В) за статтю. Репрезентативною є вибірка за віковою структурою респондентів, що також максимально наближена до загальної вікової структури державних службовців за двома віковими групами: для категорії осіб до 35 років — 26,1 % респондентів відносно до 27,6 % державних службовців; для категорії осіб 36-60 років — 65,9 % респондентів відносно 69,7 % державних службовців.

Респонденти даного опитування є працівниками переважною мірою державних організацій/установ. У дослідженні взяли участь працівники як керівного складу організацій, установ, їх структурних підрозділів, так і спеціалісти/фахівці, які здійснюють безпосереднє виконання завдань у межах наданих повноважень за окремим напрямом роботи в структурному підрозділі організації/установи, та/або виконують функції безпосереднього надання послуг, консультацій.

Основні результати дослідження будуть узагальнені та презентовані у серпні- вересні 2021 року!

Дякуємо команді Американського центру міжнародної профспілкової солідарності в Україні (American Center for International Trade Union Solidarity in Ukraine) за підтримку проєкту!

Тож — чекайте презентацію результатів дослідження та матеріали звіту!!!

25 березня 2021 року

Моніторинг СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗМІН, ЗАПРОВАДЖЕНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)

Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права спільно з Лабораторією соціального діалогу Профспілки працівників державних установ України   за підтримки Американського центру міжнародної профспілкової солідарності в Україні (American Center for International Trade Union Solidarity in Ukraine) розпочинають спільний проект з моніторингу стану дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

В планах проекту:

  1. Проведення соціологічного опитування на тему: «Стан дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
Анкета доступна за посиланням: bit.ly/3dryabx

2. Підготовка звіту про стан дотримання прав працівників в умовах змін, запроваджених на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) за результатами опитування

Слід зауважити, що це повторне, розширене і поглиблене дослідження на тему стану захисту прав працівників державних установ та органів місцевого самоврядування в умовах COVID-19. Перше наше дослідження було виконано Аналітично-консалтинговим центром публічного врядування і права та Лабораторією соціального діалогу Профспілки працівників державних установ України у березні-квітні 2020 року.

2020, жовтень

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ

Розпочато реалізацію проекту зі створення «Лабораторії соціального діалогу» Профспілки працівників державних установ України (далі — Лабораторія). Керівник Лабораторії — Ольга Петроє, голова ГО «Центр публічного врядування і права».

16 жовтня 2020 року відбувся перший онлайн-семінар в рамках діяльності Лабораторії в форматі ZOOM-конференції «Розвиток соціального діалогу в сфері діяльності Профспілки працівників державних установ України», який складався з двох сесій, під час яких учасники мали змогу опрацювати наступні питання:

  • Соціальний діалог: декларація чи реальний інструмент узгодження соціально-економічних інтересів сторін, потенціал та результати соціального діалогу;
  • Тимбілдинг: побудова команди експертів Лабораторії соціального діалогу

Протягом заходу учасники ділились практичним досвідом стосовно соціального діалогу, залучались до командної роботи. Важливим аспектом практичної частини онлайн-семінару було попереднє окреслення учасниками організаційної структури Лабораторії соціального діалогу, яка включила в себе наступні експертні напрямки роботи: правову, колективно-договірну, проєктну, рекрутингову та навчально-методичну.

2020, травень-липень

ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ: УКРАЇНА- 2020: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проведено експертне опитування та узагальнено результати анкетних даних, підготовлено звіти: Україна — 2020: результати досягнення цілей сталого розвитку. Експертне опитування. Звіт/.Ольга Петроє , Зоряна Бурик. К.: Центр публічного врядування і права, 2020. 44 с.

Ukraine 2020: Results of The Sustainable Development Goals Achievement. Expert Survey. Report. Petroye О., Buryk Z. К. K.: Center of Public Governance and Law. 2020. 44 p.

 
 

2020, травень

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР СІМЕЙНОГО КОДЕКСУ

Травень 2020 року: Вийшов друком «Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України» (станом на 20 травня 2020 року). Одним серед співавторів цієї розробки є членкиня нашої громадської організації Олена Антонова. У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються у судовій практиці. Коментар орієнтовано на використання працівниками державних органів, нотаріусами, адвокатами, юрисконсультами, науково-педагогічними працівниками, аспірантами, ад’юнктами, здобувачами, пошукачами, магістрами, курсантами, слухачами та студентами вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

2020, березень-квітень

МОНІТОРИНГ СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ЗМІН, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ COVID-19

Розроблено програму соціологічного моніторингу «Стан дотримання прав працівників в умовах введення змін, спрямованих на запобігання COVID-19» та здійснено опитування 369 респондентів — профспілкових активістів. Підготовлено Звіт: Юрый Піжук, Ольга Петроє