Головна

Громадська організація “Аналітично-консалтинговий центр публічного врядування і права” заснована 05.02.2020 р.

Організація є добровільним об’єднанням вчених і практиків, створеним на основі єдності інтересів для цілеспрямованого розвитку теорії і практики публічного управління, права та інших споріднених галузей .

Місією Організації є розробка та впровадження інноваційних підходів у діяльність суб’єктів публічного врядування для забезпечення соціальних, економічних, політичних, громадянських, культурних прав і сталого розвитку.

Основні цілі Організації

— розробка та реалізація інноваційних підходів для підвищення ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів публічного врядування

— сприяння розвитку громадянського суспільства з урахуванням кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду державотворення та законотворчості

— формування інклюзивного, збалансованого та багаторівневого публічного врядування у цілях:

розвитку територіальних громад, реінтеграції окупованих територій Луганської і Донецької областей, АР Крим

забезпечення євроінтеграційного та євроатлантичного векторів розвитку України

зміцнення національної безпеки,

підвищення гарантій захисту прав людини та організацій, в тому числі прав внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій та членів їх сімей, прав українських громадян за кордоном та представників різних етнічних спільнот в Україні, законних інтересів та рівних прав своїх членів та/або інших осіб та інші

Напрями діяльності

Сталий розвиток держави, її адміністративно-територіальних одиниць та суспільства

Публічне врядування — державне управління — багаторівневе врядування — секторальне врядування

Соціальні, економічні і культурні права — політичні і громадянські права — альтернативні способи врегулювання конфліктів та ін..

Публічна служба

Види діяльності

науково-дослідна (наукова моніторингова експертно-аналітична- інформаційно-консультативна- консалтингова- перекладацька- комунікативна

освітня (педагогічна — методична — тренінгова — сертифікаційна)

правова (законотворча — правозахисна)

видавнича (публікація рекламних, роздаткових матеріалів, наукових, методичних та інших видань)

волонтерська