Аналітичні записки/Наукові публікації

Петроє О. М. Розвиток прямої демократії: досвід європейських країн та України. Вісн. НАДУ. Серія «Державне управління». 2021. № 1 (100). С. 15–21. URL: https://pcal.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/Пряма-емократія.pdf

Любов Федулова, Ольга Петроє.Інноваційно-технологічний фактор розвитку економіки в період пандемії COVID-19 та рекомендації на майбутнє (Аналітична записка)/ Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2021. Вип. 1. С. 128–143. URL: https://pcal.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/АЗ_06.2021-1.pdf

Вийшов друком спецвипуск «Збірника наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України (Заступник головного редактора Ольга Петроє). У спецвипуску вміщено тематичні доповіді учасників щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку» (Київ, 09.2020) [Електронна адреса]: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/8cb46968-8c1b-41ab-871e-1c220e096705.pdf

Ольга Петроє, Любов Федулова. Якість державного управління в Україні: аналітична записка. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/36fbbc8f-1833-49bc-b43d-ca85c7f724e2.pdf

Петроє О. Роль і місце науки в досягненні Цілей сталого розвитку 2030. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. Спецвипуск. 2020. С. 29–33.
URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua

Федулова Л., Петроє О. Виклики та перспективи формування управлінських компетентностей державних службовців в умовах модернізації державного управління в Україні. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. 2020. Вип. 2. С. 5–17.
URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua

Петроє О. Еволюція моделі державного управління: від класичних бюрократій до врядування майбутнього. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові
України. 2019. Вип. 2. С. 92–106. URL: http://zbirnyk-nadu.academy.gov.ua

Василь Куйбіда, Ольга Петроє, Любов Федулова, Геннадій Андрощук. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу. Збірник наукових праць НАДУ. 2019/ Вип. 1. C. 118-133. URL: a0bb1c3d-44be-4fd7-900a-b02ebba911c3.pdf

О. М. Петроє. Завдання держави як гаранта забезпечення
соціальних і гуманітарних прав людини в умовах
сучасних викликів.
Збірник наукових праць НАДУ. 2019/ Вип. 1. C. 118-134. URL :7b0e4697-4c5a-4d4b-838b-e8cd8ed93b49.pdf